Тип RL18

Със 100 кг по-лек и 40 мм по-нисък от RS21

  • полезен товар, включително контейнера 18 т
  • за триосни шасита с допустимо общо тегло до 28 т
  • за контейнери съответстващи на DIN 30722