Серии Е и С

Надстройка с полукръгла форма (серия Е) и правоъгълна форма (серия С). Ценово оптимизирани варианти при запазване на функционалните качества.

  • полезен обем – от 13 до 20 куб.м
  • теоретично възможно натоварване от 25 до 30 тона
  • пригодени за монтаж върху триосни и четириосни шасита