MEILLER


Подкатегория

Продукти

MEILLER


Подкатегория

Тип RS21

Два пъти по-бърз, с 200 кг по-лек и с 20 мм по-нисък от предходния модел

Тип RL18

Със 100 кг по-лек и 40 мм по-нисък от RS21

Тип RK

Полезен товар от 4,5 до 27 тона