Тип 9

При тази по-голяма надстройка в стандартното изпълнение се достига полезна вътрешна широчина 2,42 м – подходяща за европалети

  • пригоден за монтаж на двуосно шаси
  • за шасита с обща допустима маса от 14 до 19 тона
  • за превоз на нормални насипни (напр. пясък, чакъл, въглища) и палетизирани товари