Серия LIGHT

Oптимизирано собствено тегло, без компромиси със стабилността

  • полезен обем – от 22 до 30 куб. м
  • полезна дължина от 7,60 до 8,60 м
  • триосен агрегат