Тип RK

Полезен товар от 4,5 до 27 тона

  • в зависимост от модела, пригоден за монтаж на двуосно, триосно или четириосно шаси
  • в зависимост от модела, пригоден за монтаж на шасита с допустимо общо тегло от 7,49 до 41 т
  • за контейнери съответстващи на DIN 30722