За двуосни шасита

За двуосни шасита

  • полезен товар, включително контейнера от 4 до 14 т
  • за шасита с обща допустима маса от 6,5 до 20 т
  • в зависимост от модела за контейнери съответстващи на DIN 30735, DIN 30720 част 1 и 2, DIN 30 730 K1 и K2