За триосни шасита

  • полезен товар, включително контейнера 18 т
  • за шасита с обща допустима маса 33 т
  • за контейнери съответстващи на DIN 30720 част 1 и 2, DIN 30 730 K1 и K2