Платформи – от 1 до 4 оси.

С възможност за единично, двойно или тройно телескопиране.